Känner du dig vilsen? Inga bekymmer, Futurekitchens ändrade namn till Winning!!

DET VINNANDE SAKET

Vi ser inspiration i desperation. Vi anser att mat inte ska värma jordklotet, utan mata den. Matförlust och djurbaserad kost är två av de främsta drivkrafterna bakom den globala uppvärmningen. Att vinna är på ett uppdrag mot att förlora mat på gårdsnivå samtidigt som man främjar växtbaserad kost. Inspirerade av människor och organisationer som lyckas pressa vatten från sten, hjälper vi till att få ut det mesta av varje bondes skörd genom att förvandla nästan förlorade frukter och grönsaker till vinnande, växtbaserad mat.

Vi vinner mat och detta är vår sak värd att kämpa för.

Vi är på ett uppdrag mot matförlust, världens dummaste problem.

Uppdragets färdplan

A. Inspire (2021-...)

Börja berätta historien med vår första produkt – soppor – samtidigt som du bygger ett pålitligt nätverk av bönder.

B. Expandera (2022-...)

När vi väl har ett solidt nätverk av bönder och tillgång till konserveringstekniker vill vi expandera till andra kategorier med vinnande ingredienser.

C. Zero Waste Farms (2024-...)

100% valorisering av gårdsproduktion. Förutsäga kvantiteter av produkter per kategori – färska & konserverade – och erbjuda kommersiella kanaler med skälig kompensation till jordbrukare. Eliminera överproduktion och förlust på gårdsnivå.

sv_SESV